Χρήσιμες συμβουλές για την απόκτηση παιδικής επιμέλειας

Χρήσιμες συμβουλές για την απόκτηση παιδικής επιμέλειας

Οι νόμοι γάμου και διαζυγίου διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία, οπότε το κράτος στο οποίο διαμένετε θα καθορίσει τους τύπους των ρυθμίσεων επιμέλειας που έχετε στη διάθεσή σας. Σχεδόν όλες οι πολιτείες κρίνουν επί του παρόντος την επιμέλεια του παιδιού ως γονέα που εκπροσωπεί το συμφέρον ενός παιδιού ανεξάρτητα από το φύλο. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο κατά τη λήψη αυτής της απόφασης περιλαμβάνουν την ηλικία του παιδιού και τις ιδιαίτερες ή συγκεκριμένες ανάγκες. την ικανότητα και τη δυνατότητα του γονέα να φροντίζει το παιδί · οποιαδήποτε καταγραφή περιστατικών κακοποίησης ή αμέλειας · ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ του γονέα και του παιδιού · και κατά καιρούς η επιλογή των παιδιών. Τα δικαστήρια συνήθως προτιμούν τον γονέα που θα παρέχει στο παιδί το πιο ευνοϊκό περιβάλλον.Στο παρελθόν, το νομικό σύστημα των Η.Π.Α. αναγνώρισε ότι το δικαίωμα στην επιμέλεια του παιδιού ανήκει στη γυναίκα όποτε υπάρχει διαφωνία κηδεμονίας. Ωστόσο, αυτό δεν υπάρχει πλέον σήμερα. Το νομικό σύστημα αναγνωρίζει επί του παρόντος ότι είναι καλύτερο να εκπαιδεύονται τα παιδιά και από τους δύο γονείς. Έτσι, στη σύγχρονη εποχή, το νομικό σύστημα των ΗΠΑ υποστηρίζει προοδευτικά την κοινή επιμέλεια όπου και οι δύο γονείς έχουν την επιμέλεια του παιδιού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Σήμερα, προτού μια μητέρα αποκτήσει πλήρη επιμέλεια των παιδιών της, πρέπει να καταστήσει προφανές ότι η επιμερισμένη επιμέλεια ή η πλήρης επιμέλεια του πατέρα θα επηρέαζε αρνητικά το παιδί ή τα παιδιά.Συχνά, οι γονείς που δεν είναι θεματοφύλακες γονείς ρωτούν πώς μπορούν να πάρουν την επιμέλεια του παιδιού μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση.

Η απάντηση δεν είναι απλή, διότι η επιμέλεια των παιδιών περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες. Εκτός από αυτό, ο νόμος διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Για να αποκτήσετε κηδεμονία παιδιού αφού τα δικαστήρια έχουν προηγουμένως χορηγήσει φυσική επιμέλεια στον άλλο γονέα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
ενεργεί ανύπαντρη σε σχέση με μια σχέση

Πώς να αποκτήσετε την επιμέλεια ενός παιδιού

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να γνωρίζετε για τους νόμους της πολιτείας σας.

Να προσλάβετε έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου που ειδικεύεται στο διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών. Ένας έμπειρος δικηγόρος φύλαξης παιδιών θα σας βοηθήσει και θα κάνει ό, τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της αίτησης. Θα εκπροσωπήσει επίσης σωστά την υπόθεσή σας στο δικαστήριο.

Πρέπει να είστε ανοιχτοί σε αξιολόγηση στο σπίτι. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την κατάλληλη επίσημη αξιολόγηση επιμέλειας παιδιών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας επίσημος αξιολογητής αποστέλλεται συνήθως στο σπίτι σας για να εξετάσει προσωπικά τις ρυθμίσεις διαβίωσής σας και να μιλήσει μαζί σας για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού σας.
χωρίστε τον άνθρωπο

Για τους περισσότερους γονείς, αυτή η αξιολόγηση στο σπίτι μπορεί να είναι τρομακτική. Πρέπει να προσπαθήσετε να έχετε ανοιχτό μυαλό και να αποφύγετε να κουράζεστε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε μάρτυρες χαρακτήρων. Επιλέξτε ένα ή δύο άτομα που μπορούν να δώσουν μαρτυρία σχετικά με το πόσο ασχολείστε με το παιδί σας. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρέχουν περιγραμματικά στοιχεία για το πόσο καλοί είστε ως γονείς. Ο δικαστής μπορεί να μιλήσει απευθείας με κάθε έναν από τους μάρτυρες του χαρακτήρα. Εναλλακτικά, θα τους επιτραπεί να υποβάλουν τις γραπτές δηλώσεις τους.

Παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές σας να αποκτήσετε κράτηση

Το δικαστήριο θα εξετάσει έναν αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα κάθε γονέα να πάρει την επιμέλεια ενός παιδιού.

Μερικοί από τους πιο κοινούς παράγοντες είναι:

  • Τα καλύτερα συμφέροντα του παιδιού: Τα δικαστήρια θεωρούν το καλύτερο συμφέρον ενός παιδιού όταν καθορίζουν ποιος γονέας θα πρέπει να έχει την επιμέλεια.
  • Εθιμοτυπία δικαστηρίου: Οι γονείς που επιθυμούν να αποκτήσουν την επιμέλεια ενός παιδιού πρέπει να είναι σωστά ντυμένοι και να έχουν ήρεμη συμπεριφορά.
  • Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των γονέων: Οι γονείς που μπορούν να μιλήσουν για το ιστορικό του παιδιού ή την ανατροφή τους ευνοούνται από τα δικαστήρια.
  • Τεκμηρίωση: Οι γονείς που ζητούν την επιμέλεια ενός παιδιού πρέπει να είναι προετοιμασμένοι με όλα τα κατάλληλα έγγραφα μαζί με πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και τις πληρωμές υποστήριξης παιδιών.
  • Γονική συμμετοχή: Εάν θέλετε να αποκτήσετε την επιμέλεια ενός παιδιού, πρέπει να συμμετέχετε ενεργά στη ζωή του παιδιού σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να υποβάλετε έγγραφα που δείχνουν το επίπεδο συμμετοχής σας στο δικαστήριο.