Τι είναι μια διαταγή περιορισμού διαζυγίου;
Προσωρινές Εντολές Περιορισμού

Τι είναι μια διαταγή περιορισμού διαζυγίου;

2024

Οι αγανακτισμένες ενέργειες του συζύγου κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές συναισθηματικές και οικονομικές δυσκολίες. Αυτό σταμάτησε μέσω μιας προσωρινής εντολής περιορισμού (TRO).